Op 9 juni mochten wij een bijdrage leveren aan de kerkdienst in het prachtige kerkje van Windesheim. Wij wilden door onze liederen graag iets van het Pinkstervuur doorgeven, en het enthousiasme waarmee destijds de apostelen over God begonnen te spreken.

Wij zongen een vijftal liederen waaronder ‘Juicht, want Jezus is Heer, en ‘Heer, ik dank u voor Uw liefde’ die de kern weergeven van het verlangen dat wij met ons koor willen uitdragen.
Wij willen namelijk God lofprijzen omdat hij ons, mensen, zo heeft lief gehad, dat hij ons de Heilige Geest heeft gezonden om in ons te wonen, zodat we nooit zonder God hoeven te zijn.
Wij hopen dat we met alle aanwezigen in deze dienst weer die Geest hebben mogen ervaren en dat we deze mooie ervaring ook tot eer van God hebben mogen laten zijn.
Hierbij is een deel van deze dienst te beluisteren in een eigen bewerking van het bekende ‘The Rose’.

De volledige dienst is terug te luisteren via: Kerkdienst gemist

Hervormde Kerk Windesheim